Πολιτική Απορρήτου, Προσωπικών Δεδομένων και Cookies

Η επιχείρηση Κοτόπουλα Λαγκαδά “ΜΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ” δεσμεύεται για την προστασία του απορρήτου σας. Αυτή η δήλωση προστασίας απορρήτου εξηγεί τον τρόπο συλλογής δεδομένων και χρήσης πρακτικών της τοποθεσίας www.kotopoyla.gr (η «Τοποθεσία»). Η παρούσα Πολιτική έχει σκοπό να ενημερώσει τον επισκέπτη/ χρήστη της υπηρεσίας (υποκείμενο των δεδομένων) για τον τρόπο με τον οποίο τα προσωπικά δεδομένα των πελατών συλλέγονται, αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και διαβιβάζονται, τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνει η Επιχείρηση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τους λόγους και το χρονικό διάστημα που αυτά αποθηκεύονται, αλλά και για το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται, για τις πράξεις συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης δεδομένων του που διενεργούνται εν γένει μέσω της Τοποθεσίας από την ατομική επιχείρηση με την επωνυμία Κοτόπουλα Λαγκαδά “ΜΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ”, με ΑΦΜ 064968255, που εδρεύει στο 3ο χλμ Λαγκαδά – Κολχικού και με υποκατάστημα στην Κασσάνδρου ΟΤ 7 στο Λαγκαδά, τηλ 2394024389, με ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας eshop@kotopoyla.gr (στο εξής «η Επιχείρηση») στο πλαίσιο της επικοινωνίας ή/και παραγγελίας από το κατάστημα έκθεσης και πώλησης προϊόντων νωπών πουλερικών κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων των άρθρων 7 και 9 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ. /Ε.Ε. 679/2016) και την εξυπηρέτηση των σκοπών και λοιπών όρων της επεξεργασίας ως καθορίζονται κατωτέρω και ειδικότερα:

Σκοποί Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η συλλογή και η χρήση Προσωπικών Δεδομένων περιορίζεται στα απολύτως αναγκαία για τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχεται στους επισκέπτες ή/και στους χρήστες της Τοποθεσίας και για την επίτευξη των κάτωθι αναλυτικά αναφερόμενων σκοπών. Η συλλογή και η χρήση των παραπάνω δεδομένων πραγματοποιείται με βάση την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία, όπως ισχύουν σήμερα.

Οι σκοποί για τους οποίους γίνεται επεξεργασία των δεδομένων συνίστανται στους εξής:

α.            Στην ενημέρωση για προϊόντα της Επιχείρησης και στην επιλογή του κατάλληλου προϊόντος.

β.            Στη συμμετοχή σε διαγωνισμό, την ενημέρωση προσφορών, την παραγγελία ενημερωτικών φυλλαδίων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη συμμετοχή σε τοποθεσία ή υπηρεσία περιορισμένης πρόσβασης, τη δήλωση συμμετοχής σε συμβάν ή εκπαιδευτική εκδήλωση ή κατά την αγορά, τη λήψη ή/και τη δήλωση προϊόντων της επιχείρησης.

γ.            Στη μεταξύ μας επικοινωνία, και τη διαχείριση των αιτημάτων σας μέσω του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και για λόγους στατιστικών ερευνών και αναλύσεων με δεδομένα σε συνολική μορφή με σκοπό την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν και χρησιμοποιούν την Τοποθεσία, βελτιώνοντας τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

δ.            Στην προώθηση νέων προϊόντων σε υπάρχοντες/υποψήφιους πελάτες.

Στην περίπτωση που επιλέξετε να εγγραφείτε στην υπηρεσία των Ενημερωτικών μας Δελτίων (Newsletters), με σκοπό την αποστολή σε εσάς Ενημερωτικών Δελτίων για την Επιχείρηση, τα προϊόντα/υπηρεσίες της, τυχόν προσφορές κ.λπ., μέχρι να ζητήσετε ρητά τη διαγραφή από τη λίστα χρησιμοποιώντας τους συνδέσμους διαγραφής που περιέχονται σε οποιαδήποτε Ενημερωτικά Δελτία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στέλνουμε, θα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, όπως το Όνομα, το Επίθετο, το E-mail και το Τηλέφωνο που μας παρέχετε, ώστε να εξασφαλιστεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας, με σκοπό την αποστολή Ενημερωτικών Δελτίων της Επιχείρησης, για εμπορική επικοινωνία, για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, έτσι ώστε να ενημερώνεστε για νέα προϊόντα και προσφορές.

Η www.kotopoyla.gr είναι μια τοποθεσία με μη εξειδικευμένο κοινό και δεν συγκεντρώνει σκόπιμα κανένα προσωπικό στοιχείο από παιδιά.

Πηγή Πληροφόρησης Προσωπικών Δεδομένων

Για την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών παραγγελιών από το Διαδικτυακό Τόπο, απαιτούνται ορισμένα στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την επιβεβαίωση της παραγγελίας σας, την τιμολόγηση και την αποστολή των προϊόντων, ενώ εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε να δημιουργήσετε λογαριασμό χρήστη, ώστε να μην απαιτείται να παρέχετε εκ νέου τα στοιχεία σας σε κάθε ηλεκτρονική αγορά σας.  Λαμβάνουμε τα προσωπικά δεδομένα σας εφόσον εσείς επιλέξετε να τα παρέχετε αν για παράδειγμα επικοινωνήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αν εγγραφείτε ως συνδρομητές για κάποιες υπηρεσίες ή θελήσετε να αγοράσετε κάποιο προϊόν από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

Σε κάθε περίπτωση η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει ένα λογαριασμό χρήστη. Εάν κάποιος χρήστης επιθυμεί την απενεργοποίηση του λογαριασμού, μπορεί να απευθύνεται στη διεύθυνση eshop@kotopoyla.gr

Η Εταιρεία συλλέγει Προσωπικά Δεδομένα που περιλαμβάνονται:

α.            στη φόρμα επικοινωνίας ή στη φόρμα παραγγελίας και οποιαδήποτε άλλα δεδομένα τα οποία, το ίδιο το υποκείμενο δεδομένων, γνωστοποιεί μέσω της Τοποθεσίας

Είδη Δεδομένων προς Επεξεργασία

Η επεξεργασία δεδομένων από την Εταιρεία περιλαμβάνει ειδικότερα τις εξής κατηγορίες:

α. Δεδομένα Ταυτοποίησης       π.χ. όνομα, επίθετο

β. Δεδομένα Επικοινωνίας          π.χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/αλληλογραφίας, αριθμοί τηλεφώνου/φαξ, τόπος διαμονής, ταχυδρομικός κώδικας

γ. Ιστορικό Αγορών        Ιστορικό των αγορών από την πλατφόρμα παραγγελίας

δ. Στοιχεία online δραστηριότητας         π.χ. το όνομα χρήστη εισόδου στην πλατφόρμα, τη διεύθυνση IP και άλλα αναγνωριστικά στοιχεία στο διαδίκτυο που μας παρέχετε online

Αποδέκτες Προσωπικών Δεδομένων

Τα ως άνω δεδομένα που συλλέγονται σε αυτήν την Τοποθεσία θα χρησιμοποιηθούν για τη λειτουργία της Τοποθεσίας και για την παροχή των υπηρεσιών ή για τη διεξαγωγή συναλλαγών που έχετε ζητήσει ή εξουσιοδοτήσει και θα διαβιβαστούν σε τμήματά μας, αρμόδια για την προετοιμασία, αποστολή και παράδοση των προϊόντων μας ή σε περίπτωση που η παράδοση θα πραγματοποιείται μέσω συνεργαζόμενης εταιρείας courier σε αυτήν. 

Τα δεδομένα επίσης μπορεί να διαβιβαστούν σε αρμόδιες υπηρεσίες κατά την άσκηση νομίμων καθηκόντων τους ή σε έχοντες ειδικό έννομο συμφέρον σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

 Χρόνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία θα συλλέγει, αποθηκεύει και εν γένει θα επεξεργάζεται τα δεδομένα για πέντε (5) έτη από την τελευταία παραγγελία σας, με σκοπό την επικοινωνία και ενημέρωση για προϊόντα και υπηρεσίες.

Για χρήστες που εγγράφονται στον ιστότοπο μας, αποθηκεύουμε επίσης τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρούν στο προφίλ χρήστη τους. Όλοι οι χρήστες μπορούν να βλέπουν, να επεξεργάζονται ή να διαγράφουν τα προσωπικά δεδομένα τους ανά πάσα στιγμή (εκτός από το να μπορούν να αλλάξουν το όνομα χρήστη τους). Οι διαχειριστές του παρόντος ιστότοπου μπορεί επίσης να βλέπουν και να επεξεργάζονται αυτές τις πληροφορίες.

 Δικαιώματα Υποκειμένου Δεδομένων

Το Υποκείμενο Δεδομένων ενημερώνεται ότι έχει δικαίωμα να ανακαλέσει ανά πάσα στιγμή την παρούσα συγκατάθεση, καθώς και για τις συνέπειες της τυχόν ανάκλησης. Ειδικότερα ενημερώνεται ότι στην περίπτωση που ανακαλείται η συγκατάθεση ως προς τα δεδομένα, η επεξεργασία των οποίων είναι απολύτως αναγκαία για την εκτέλεση της παραγγελίας, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επιπλέον, ενημερώνεται για τα κάτωθι αναφερόμενα δικαιώματά του, όπως αυτά ισχύουν υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (Ε.Ε. 679/2016).

Συγκεκριμένα:

Δικαιούται να έχει πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα που τελούν υπό επεξεργασία από την Εταιρεία δυνάμει της παραγγελίας.

Δικαιούται να ζητήσει τη διόρθωση ανακριβών ή ανεπίκαιρων δεδομένων που την παραγγελία ή τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων του.

Δικαιούται να ζητήσει τη διαγραφή δεδομένων του από τα αρχεία της Επιχείρησης, εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη για την επιδίωξη των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεγεί, ή για τα δεδομένα που υπάρχει υποχρέωση να τηρούνται για διοικητικούς, νομικούς ή λόγους ασφαλείας.

Δικαιούται να ζητήσει τον περιορισμό της χρήσης δεδομένων του σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειάς τους.

Δικαιούται να λαμβάνει τα δεδομένα που έχει ο ίδιος παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η άσκηση των προαναφερομένων δικαιωμάτων προϋποθέτει την υποβολή, χωρίς κόστος, έγγραφης αίτησης στο eshop@kotopoyla.gr. Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των προαναφερόμενων δικαιωμάτων, η Επιχείρηση θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίησή του εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της σχετικής αίτησης, ενημερώνοντας γραπτώς για την ικανοποίησή του ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση. Σε κάθε περίπτωση δικαιούται να απευθυνθεί στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είτε σε γραπτή μορφή (Κηφισιάς 1-3, Τ.Κ. 115-23) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr)

Διευθύνσεις IP

Η διεύθυνση IP είναι ένας αριθμός που αποδίδεται στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή κάθε φορά που αποκτάτε πρόσβαση στο διαδίκτυο. Επιτρέπει στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στους υπολογιστές εξυπηρέτησης δικτύου (servers) να αναγνωρίζονται και να επικοινωνούν μεταξύ τους. Οι διευθύνσεις IP από τις οποίες φαίνεται ότι προέρχονται οι επισκέπτες μπορεί να καταγράφονται για λόγους ασφάλειας της τεχνολογίας της πληροφορίας και διάγνωσης των συστημάτων. Αυτά τα δεδομένα μπορεί επίσης να χρησιμοποιούνται σε συγκεντρωτική μορφή προκειμένου να πραγματοποιηθεί ανάλυση των τάσεων και της απόδοσης του ιστότοπου.

Cookies

Μέσω της ιστοσελίδας μας ενδέχεται να τοποθετούνται cookies στον υπολογιστή σας ή στην συσκευή σας με δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο, κάθε φορά που μας επισκέπτεστε στο διαδίκτυο.  Αυτό επιτρέπει στην ιστοσελίδα να θυμάται τον υπολογιστή ή τη συσκευή σας και να εξυπηρετεί περισσότερους σκοπούς.

Για το λόγο αυτό θα εμφανιστεί ένα προειδοποιητικό πλαίσιο το οποίο θα απαιτεί τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή των cookies.  Αν δεν δώσετε τη συγκατάθεση, ο υπολογιστής σας ή η συσκευή σας με δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο δεν θα παρακολουθούνται για δραστηριότητες σχετικές με την προώθηση υπηρεσιών. Εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε την επιλογή σας, μπορείτε να το κάνετε διαγράφοντας τα cookies του προγράμματος περιήγησής σας.

Αν και τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης δέχονται αυτόματα τα cookies, μπορείτε να επιλέξετε να αποδεχθείτε ή όχι τα cookies μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας (επιλογή που βρίσκεται συχνά στο μενού εργαλείων ή προτιμήσεων του προγράμματος περιήγησής σας).  Μπορείτε επίσης να διαγράψετε τα cookies από τη συσκευή σας οποτεδήποτε.  Ωστόσο, πρέπει να γνωρίζετε ότι αν δεν αποδεχθείτε τα cookies, ενδέχεται να μην είστε σε θέση να γνωρίσετε πλήρως κάποια από τα χαρακτηριστικά του ιστοτόπου μας.

Επιπρόσθετες πληροφορίες αναφορικά με τη διαχείριση των cookies μπορείτε να βρείτε στο φάκελο Help Center του προγράμματος περιήγησής σας ή μέσω ιστοσελίδων όπως η ιστοσελίδα www.allaboutcookies.org.

Για να αποφύγετε τη συγκέντρωση και χρήση των προσωπικών σας στοιχείων από άλλους για ακατάλληλους ή επιβλαβείς σκοπούς, η Επιχείρηση συμβουλεύει να είστε προσεκτικοί κατά την αποστολή μιας πραγματικής διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων προσωπικών στοιχείων σε ομάδες συζήτησης, συνομιλίες, ή άλλους δημόσιους χώρους.

Αλλαγές σε αυτήν τη Δήλωση Προστασίας Απορρήτου

Κατά καιρούς ενδέχεται να ενημερώνουμε αυτήν τη Δήλωση Προστασίας Απορρήτου. Όταν γίνεται αυτό, θα τροποποιούμε επίσης την ημερομηνία «Τελευταίας Ενημέρωσης» που αναγράφεται στην αρχή της δήλωσης προστασίας απορρήτου. Για ουσιώδεις αλλαγές σε αυτήν τη δήλωση, θα σας ενημερώνουμε είτε τοποθετώντας μια ευδιάκριτη ειδοποίηση στην κεντρική σελίδα της Τοποθεσίας μας, είτε στέλνοντάς σας απευθείας μία ειδοποίηση. Σας συμβουλεύουμε να εξετάζετε κατά καιρούς τη Δήλωση Προστασίας Απορρήτου για να είστε ενήμεροι σχετικά με τον τρόπο που βοηθάμε στην προστασία των προσωπικών στοιχείων που συλλέγουμε. Η συνεχής χρήση της υπηρεσίας συνιστά από μέρους σας αποδοχή αυτής της δήλωσης προστασίας απορρήτου και τυχόν ενημερώσεων αυτής της δήλωσης.