Όροι χρήσης

Ο διαδικτυακός τόπος www.kotopoyla.gr (στο εξής «Δικτυακός Τόπος» ή «Ιστοσελίδα»)
αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και πώλησης προϊόντων νωπών πουλερικών
της επιχείρησης Κοτόπουλα Λαγκαδά “Γ ΜΗΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ”, με ΑΦΜ 801589520, που
εδρεύει στην Κασσάνδρου ΟΤ 7 στο Λαγκαδά, τηλ 2394024389,
με ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας eshop@kotopoyla.gr.

Ο Δικτυακός Τόπος www.kotopoyla.gr προσφέρει τις υπηρεσίες του με τους παρακάτω
Όρους Χρήσης, τους οποiους ο αποδέκτης των υπηρεσιών αποδέχεται πλήρως με την χρήση
του Δικτυακού Τόπου. Πριν εισέλθετε και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας και ιδίως πριν
ολοκληρώσετε την παραγγελία σας, βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους όρους που
διατυπώνονται στο παρόν, διότι η περαιτέρω χρήση και περιήγηση στον δικτυακό μας τόπο
καθώς και η υποβολή παραγγελίας μέσω αυτού συνεπάγεται την από μέρους σας ρητή
συναίνεση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν
κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει να απέχει από τη χρήση
της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτά.
Ο χρήστης υποχρεούται να κάνει χρήση της ιστοσελίδας και των παρεχομένων
ηλεκτρονικών υπηρεσιών σύμφωνα με το νόμο και τα χρηστά ήθη, να αποδέχεται τις
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης και της νομοθεσίας που αφορά
τις τηλεπικοινωνίες, την προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και τον αθέμιτο ανταγωνισμό,
να απέχει από οποιαδήποτε παράνομη και καταχρηστική δραστηριότητα, να μην
χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα για δημοσίευση, αποστολή, μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο
περιεχομένου παράνομου, απειλητικού, προσβλητικού, άσεμνου, συκοφαντικού,
δυσφημιστικού περιεχομένου, να μην προβαίνει σε ενέργειες ή παραλείψεις με τις οποίες
παραβιάζεται το προσωπικό απόρρητο, πνευματικά δικαιώματα της Εταιρείας και τρίτων, ή
οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στη χρήση ή και λειτουργία της ιστοσελίδας.
Ειδικότερα θα πρέπει να τηρούνται από όλους τους μετέχοντες ορισμένοι κανόνες
δεοντολογίας, δηλαδή κάθε κείμενο που θα ανεβαίνει, ιδιαίτερα στους χώρους διαλόγου
και απόψεων θα εκπληρώνει τις προϋποθέσεις δεοντολογίας που θέτει o δικτυακός μας
τόπος. Κείμενα υβριστικά, σκωπτικά και εν γένει κείμενα τα οποία δεν τηρούν τις ελάχιστες
προϋποθέσεις σεβασμού προσώπων, απόψεων, διαφορετικότητας και γενικότερα δεν
απηχούν τη φιλοσοφία προσέγγισης ενός πολιτισμένου και με ίσους όρους διαλόγου δεν
θα αναρτώνται. Η επίσκεψη/ χρήση του διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται
αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει την
επίσκεψη/ χρήση του από τρίτους. Ο Χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το Διαδικτυακό
Τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους και να μην προβαίνει
σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτόν,
να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών μέσω της Ιστοσελίδας.
Ο επισκέπτης/ χρήστης ευθύνεται και αναλαμβάνει να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζημία
προκληθεί στην Εταιρεία ή/και την Ιστοσελίδα από παράνομη ή αθέμιτη ή αντίθετη εν γένει
στα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους χρήση της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που
προσφέρονται μέσω αυτής.
Ο Χρήστης δηλώνει και εγγυάται ότι ενεργεί στο όνομά του και για λογαριασμό του, εισάγει
τις αληθινές και ακριβείς πληροφορίες που του ζητούνται.

Ο Χρήστης πρέπει να είναι άνω των δεκαοκτώ (18) ετών για να αποδεχτεί έγκυρα τους
παρόντες Όρους Χρήσης. Για τους σκοπούς των παρόντων Όρων Χρήσης τα πρόσωπα που
εγγράφονται στο Δικτυακό Τόπο και πραγματοποιούν συναλλαγές μέσω αυτού θεωρούνται
ως ενήλικες και ικανοί προς δικαιοπραξία. Σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι κάποιος
εγγεγραμμένος χρήστης είναι ανήλικος, ο λογαριασμός του θα διαγράφεται χωρίς
προειδοποίηση.

ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΕΓΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Για την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών παραγγελιών από το Διαδικτυακό Τόπο,
απαιτούνται ορισμένα στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την επιβεβαίωση της
παραγγελίας σας, την τιμολόγηση και την αποστολή των προϊόντων, ενώ εφόσον το
επιθυμείτε, μπορείτε να δημιουργήσετε λογαριασμό χρήστη, ώστε να μην απαιτείται να
παρέχετε εκ νέου τα στοιχεία σας σε κάθε ηλεκτρονική αγορά σας.
Κάθε χρήστης παραμένει προσωπικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις ενέργειες και
συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του λογαριασμού του. Οφείλετε να
εξασφαλίζετε τη μυστικότητα του κωδικού ασφαλείας σε περίπτωση δημιουργίας
λογαριασμού και την τυπική έξοδό σας από την ιστοσελίδα μετά από κάθε χρήση. Αν
διαπιστωθεί οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας ή
οποιαδήποτε πραγματική ή πιθανή παραβίαση ασφαλείας του, οφείλετε να ενημερώσετε
άμεσα τους διαχειριστές του Δικτυακού Τόπου. Η επιχείρηση δεν ευθύνεται για
οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των χρηστών να σεβαστούν και
να ακολουθήσουν τον παρόντα όρο.
Σε κάθε περίπτωση η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει ένα λογαριασμό
χρήστη. Εάν κάποιος χρήστης επιθυμεί την απενεργοποίηση του λογαριασμού, μπορεί να
απευθύνεται στη διεύθυνση eshop@kotopoyla.gr

Πολιτική Επιστροφών / Ακυρώσεων

Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει την παραγγελία του τηλεφωνικώς , μέχρι και 3 ώρες πριν από την ώρα αποστολής της.
Ο πελάτης έχει υποχρέωση να ενημερώσει το kotopoyla.gr σε περίπτωση ακύρωσης της
παραγγελίας του μέχρι και 3 ώρες πριν από την ώρα αποστολής της. Σε περίπτωση
ακύρωσης της παραγγελίας ενώ έχει πραγματοποιηθεί η πληρωμή, το ποσό θα επιστραφεί
εντός 5 εργάσιμων ημερών.

Μη δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης

Τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στην παραγγελία σας από το κατάστημά μας είναι
ευπαθή προϊόντα καθώς αλλοιώνονται και λήγουν σύντομα. Για το λόγο αυτό ο χρήστης
σύμφωνα με τη νομοθεσία δεν έχει το δικαίωμα υπαναχώρησης σε σχέση με τα προϊόντα
αυτά σύμφωνα με το άρθρο 3 ιβ παρ. δ του Νόμου 2251/1994. Με την αποδοχή των

παρόντων όρων ο χρήστης δηλώνει ρητώς ότι έχει ενημερωθεί πλήρως κατά τα νομίμως
προβλεπόμενα σε σχέση με το γεγονός ότι δεν έχει δικαίωμα υπαναχώρησης σε σχέση με
τα προϊόντα που αγοράζει μέσω της παρούσας Ιστοσελίδας.

Επιστροφές

Το kotopoyla.gr συνιστά στον πελάτη να ελέγχει προσεκτικά – κατά τη στιγμή της
παράδοσης της παραγγελίας – την κατάσταση των πωλούμενων προϊόντων και το άθικτο
της συσκευασίας τους, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα (π.χ.
λάθος είδος όπου είναι εμφανές). Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων και αναλόγως,
αφενός του τρόπου που ο πελάτης επέλεξε να πληρώσει την εκάστοτε παραγγελία και
αφετέρου του τρόπου που θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή των προϊόντων, η επιστροφή
των χρημάτων θα λάβει χώρα εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που το
kotopoyla.gr δύναται να παραλάβει τα προϊόντα στην ενδεδειγμένη / παρούσα κατάσταση.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Ο Διαδικτυακός Τόπος καθώς και όλο το περιεχόμενο που αναρτώνται σε αυτόν
συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών,
φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του ιδιοκτήτη
του Διαδικτυακού Τόπου και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις. Ενδεικτικά και μη
περιοριστικά, απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο αντιγραφή, αναπαραγωγή, διανομή,
μεταφορά, μεταμόρφωση και μεταποίηση του περιεχομένου. Τυχόν αναπαραγωγή,
μεταφόρτωση, μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε
τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνον κατόπιν προηγούμενης
έγγραφης άδειας της επιχείρησης. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαγορεύεται αυστηρά από
το νόμο και ενδέχεται να συνεπάγεται αυστηρές αστικές και ποινικές κυρώσεις.
Σύνδεσμοι (Links)
Ο Δικτυακός μας τόπος δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων
δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω «συνδέσμων» (links), ούτε εγγυάται τη
διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη/χρήση των
συνδεδεμένων δικτυακών τόπων ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης
των αντίστοιχων δικτυακών τόπων. Επιπρόσθετα, σύνδεσμος (link) με τρίτο δικτυακό τόπο.,
δεν υπονοεί ότι το www.kotopoyla.gr επιδοκιμάζει τον δικτυακό τόπο ή τα προϊόντα ή τις
υπηρεσίες που αναφέρονται σε αυτό.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ- ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Η Επιχείρηση αναγνωρίζει τη σημασία της ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών και
έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα εφαρμόζοντας σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους,

ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια των πληροφοριών/δεδομένων που
καταχωρείτε στην Ιστοσελίδα.
Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται
από τον χρήστη στην Ιστοσελίδα είναι εμπιστευτικές και έχουν ληφθεί τα απαραίτητα
μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο για την
παροχή των υπηρεσιών που επιλέγει ο εκάστοτε χρήστης από το Διαδικτυακό Τόπο.
Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες /στοιχεία που
αφορά στις συναλλαγές σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Δεν αποκαλύπτονται τα
στοιχεία των χρηστών/πελατών και των συναλλαγών τους, παρά μόνο στο μέτρο που αυτό
απαιτείται για την παροχή της υπηρεσίας που έχει επιλέξει ο χρήστης. Για τη δική τους
ασφάλεια, θα πρέπει και οι χρήστες να χειρίζονται όλες τις πληροφορίες που γνωστοποιούν
ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνουν σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους
σε τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.
Για επιπλέον πληροφορίες διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου, Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων και Cookies.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Σε κάθε περίπτωση υποστηρίζεται η διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης των όποιων τυχόν
διαφορών προκύψουν μεταξύ του Χρήστη της υπηρεσίας και της Επιχείρησης, μέσω της
Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του
Υπουργείου Ανάπτυξης, των επιτροπών Φιλικού Διακανονισμού Καταναλωτικών Διαφορών
και μέσω της πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (ΗΕΔ) η οποία συνδέεται
απευθείας με τους αρμόδιους φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ). Ο
καταναλωτής, πριν προβεί σε αίτηση προς τον φορέα ΕΕΔ, οφείλει να έχει επικοινωνήσει
προηγουμένως και να έχει επιδιώξει να επιλύσει τη διαφορά απευθείας με την επιχείρηση.
Για αναλυτικότερη ενημέρωση σχετικά με την ως άνω πλατφόρμα εξώδικου συμβιβασμού
του Ευρωπαϊκού Φορέα ΕΕΔ, μπορείτε να ανατρέξετε στον σύνδεσμο
https://ec.europa.eu/consumers

ΓΛΩΣΣΑ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το σύνολο των όρων που διέπουν τις σχέσεις του Χρήστη με τον Διαδικτυακό Τόπο οι
οποίοι περιλαμβάνονται στο παρόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Για οποιαδήποτε
διαφορά αρμόδια είναι τα δικαστήρια του Λαγκαδά ή της Θεσσαλονίκης.
Το περιεχόμενο των Όρων Χρήσης είναι δυνατόν να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. Οι
επισκέπτες οφείλουν να ελέγχουν το περιεχόμενό τους, ώστε να είναι ενήμεροι για την
ισχύουσα πολιτική της επιχείρησης, οποιαδήποτε στιγμή.

Προσωπικά Δεδομένα

Δημιουργήσαμε την παρούσα ιστοσελίδα με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των
πελατών της επιχείρησης μας. Κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα είναι πιθανόν
να σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για τη
διεκπεραίωση των αιτημάτων σας.

Η παρούσα Πολιτική έχει σκοπό να πληροφορήσει για τον τρόπο με τον οποίο τα
προσωπικά δεδομένα των πελατών συλλέγονται, αποθηκεύονται,
χρησιμοποιούνται και διαβιβάζονται, τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνει η εταιρεία για την
προστασία των προσωπικών δεδομένων, τους λόγους και το χρονικό διάστημα που αυτά
αποθηκεύονται, αλλά και για το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται.
Αφορά δε, κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με τη χρήση
αυτοματοποιημένων μέσων, σε προσωπικά δεδομένα ή σε σύνολα προσωπικών
δεδομένων, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η
προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η
κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο
συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή. Η Εταιρεία διατηρεί μονομερώς
το δικαίωμα να επικαιροποιεί, τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει τις υπηρεσίες της και την
παρούσα Πολιτική, ανά διαστήματα, οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, χωρίς
προηγούμενη ειδοποίηση, πάντα εντός του εκάστοτε ισχύοντος νομικού πλαισίου και
σύμφωνα με τυχόν μεταβολές στην κείμενη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών
δεδομένων. Η εταιρεία ενθαρρύνει κάθε ενδιαφερόμενο να ελέγχει την παρούσα πολιτική
ανά τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να ενημερώνεται για τις αλλαγές που έχουν
πραγματοποιηθεί.

Λαμβάνουμε τα προσωπικά δεδομένα σας εφόσον εσείς επιλέξετε να τα παρέχετε αν για
παράδειγμα επικοινωνήσετε με ηλεκτρονικά γραμματοκιβώτια ή αν εγγραφείτε ως
συνδρομητές για κάποιες υπηρεσίες ή θελήσετε να αγοράσετε κάποιο προϊόν από το
ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στην σελίδα www.kotopoyla.gr χρησιμοποιούνται
αποκλειστικά από αυτήν, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της
συναλλακτικής σχέσης. Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν
στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου
αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο
πελάτης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα
δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν.
2472/1997.

Η επιχείρηση δε διανέμει σε κανένα άλλο οργανισμό ή συνεργάτη οποιαδήποτε
πληροφορία που αφορά τους χρήστες και πελάτες του.

Αυτόματη συλλογή Προσωπικών Δεδομένων

Σε μερικές περιπτώσεις, η ιστοσελίδα της εταιρίας καθώς και οι πάροχοι υπηρεσιών αυτής
χρησιμοποιούν cookies, web beacons και άλλες τεχνολογίες για να συλλέξουν αυτόματα
ορισμένες κατηγορίες δεδομένων όταν μας επισκέπτεσθε διαδικτυακά, καθώς και μέσω
των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που τυχόν ανταλλάσσουμε. Η συλλογή αυτών των
δεδομένων μας επιτρέπει να εξατομικεύουμε τη διαδικτυακή σας εμπειρία, να
βελτιώνουμε την απόδοση, τη χρηστικότητα και αποτελεσματικότητα της διαδικτυακής
παρουσίας μας και να αποτιμάμε την αποτελεσματικότητα των
δραστηριοτήτων προώθησης των υπηρεσιών μας.

Διευθύνσεις IP

Η διεύθυνση IP είναι ένας αριθμός που αποδίδεται στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή κάθε
φορά που αποκτάτε πρόσβαση στο διαδίκτυο. Επιτρέπει στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές
και στους υπολογιστές εξυπηρέτησης δικτύου (servers) να αναγνωρίζονται και να
επικοινωνούν μεταξύ τους. Οι διευθύνσεις IP από τις οποίες φαίνεται ότι προέρχονται οι
επισκέπτες μπορεί να καταγράφονται για λόγους ασφάλειας της τεχνολογίας της
πληροφορίας και διάγνωσης των συστημάτων. Αυτά τα δεδομένα μπορεί επίσης να
χρησιμοποιούνται σε συγκεντρωτική μορφή προκειμένου να πραγματοποιηθεί ανάλυση
των τάσεων και της απόδοσης του ιστότοπου.

Cookies

Μέσω της ιστοσελίδας μας ενδέχεται να τοποθετούνται cookies στον υπολογιστή σας ή
στην συσκευή σας με δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο, κάθε φορά που μας
επισκέπτεστε στο διαδίκτυο. Αυτό επιτρέπει στην ιστοσελίδα να θυμάται τον υπολογιστή ή
τη συσκευή σας και να εξυπηρετεί περισσότερους σκοπούς.

Για το λόγο αυτό θα εμφανιστεί ένα προειδοποιητικό πλαίσιο το οποίο θα απαιτεί τη
συγκατάθεσή σας για τη συλλογή των cookies. Αν δεν δώσετε τη συγκατάθεση, ο
υπολογιστής σας ή η συσκευή σας με δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο δεν θα
παρακολουθούνται για δραστηριότητες σχετικές με την προώθηση υπηρεσιών. Εάν
επιθυμείτε να ανακαλέσετε την επιλογή σας, μπορείτε να το κάνετε διαγράφοντας τα
cookies του προγράμματος περιήγησής σας.

Αν και τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης δέχονται αυτόματα τα cookies, μπορείτε
να επιλέξετε να αποδεχθείτε ή όχι τα cookies μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος
περιήγησής σας (επιλογή που βρίσκεται συχνά στο μενού εργαλείων ή προτιμήσεων του
προγράμματος περιήγησής σας). Μπορείτε επίσης να διαγράψετε τα cookies από τη
συσκευή σας οποτεδήποτε. Ωστόσο, πρέπει να γνωρίζετε ότι αν δεν αποδεχθείτε τα
cookies, ενδέχεται να μην είστε σε θέση να γνωρίσετε πλήρως κάποια από τα
χαρακτηριστικά του ιστοτόπου μας.

Επιπρόσθετες πληροφορίες αναφορικά με τη διαχείριση των cookies μπορείτε να βρείτε
στο φάκελο Help Center του προγράμματος περιήγησής σας ή μέσω ιστοσελίδων όπως η
ιστοσελίδα www.allaboutcookies.org.

Πρόσβαση / Επεξεργασία / Διαγραφή Προσωπικών Δεδομένων

Εάν έχετε υποβάλει προσωπικά δεδομένα στο κατάστημά μας, έχετε τα ακόλουθα
δικαιώματα:

Πρόσβασης και Διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα εν λόγω δεδομένα. Πριν σας
παρέχουμε προσωπικά δεδομένα, ενδέχεται να σας ζητήσουμε απόδειξη για την ταυτότητά
σας και επαρκείς πληροφορίες για τις συναλλαγές σας με εμάς από τις οποίες μπορούμε να
εντοπίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Εάν τα δεδομένα που έχουμε για σας είναι
ανακριβή, μπορείτε να μας ζητήσετε να διορθώσουμε οποιεσδήποτε ανακρίβειες στα
προσωπικά δεδομένα.

Διακοπή επεξεργασίας & Διαγραφή Δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην
επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς και να ζητήσετε να διαγραφούν
εάν βρίσκονται στο αρχείο.

Μπορείτε να υποβάλετε ένα αίτημα είτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας αυτά
επικοινωνώντας με το κατάστημα στο info@kotopoyla.gr και εμείς θα καταβάλουμε
κάθε προσπάθεια να συμμορφωθούμε με το αίτημά σας, εφόσον αυτό είναι σύμφωνο με
το εφαρμοστέο δίκαιο και τα επαγγελματικά πρότυπα.

Ασφάλεια Δεδομένων, Περιστατικά Παραβίασης Προσωπικών Δεδομένων, Αποθήκευση,
Χρόνος Τήρησης και Ακεραιότητα των Δεδομένων.

Το κατάστημά μας εφαρμόζει εύλογες πολιτικές ασφαλείας και διαδικασίες προκειμένου να
προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες από μη εξουσιοδοτημένη απώλεια,
κακή χρήση, μεταβολή ή καταστροφή. Παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται από εμάς,
η ασφάλεια δεν μπορεί να εγγυηθεί απολύτως ενάντια σε όλες τις απειλές.

Η εγκατάσταση SSL Certificate κρυπτογράφησης δεδομένων στην ιστοσελίδα μας, τo
firewall, το antivirus και όλος ο εξοπλισμός και το λογισμικό προστασίας του datacenter που
φιλοξενεί τον σέρβερ που φιλοξενεί την ιστοσελίδα μας είναι οι συνθήκες που έχουμε
διαμορφώσει ώστε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων.

Σε περίπτωση απώλειας ή παραβίασης προσωπικών δεδομένων υπάρχει η συνεργασία με
μια ειδικευμένη ομάδα αντιμετώπισης τέτοιων περιστατικών προκειμένου να
αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό η παραβίαση και να περιορίσουμε τις πιθανές
συνέπειες.

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα
να περιορίζεται σε όσους υπάρχει ανάγκη να λάβουν γνώση αυτών. Τα άτομα που έχουν
πρόσβαση στα δεδομένα είναι υποχρεωμένα να τηρούν την εμπιστευτικότητα αυτών των
δεδομένων.

Επίσης, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να τηρούμε τα προσωπικά δεδομένα που
συλλέγουμε από εσάς μόνο για το χρονικό διάστημα για το οποίο χρειαζόμαστε τα
δεδομένα αυτά για το σκοπό για τον οποίο συνελέγησαν ή τη συμμόρφωση με το αίτημα
του κάθε ατόμου ή μέχρις ότου ζητηθεί η διαγραφή τους από το υποκείμενο (σε κάθε
περίπτωση όχι περισσότερο από 7 χρόνια εκτός εάν συνεχίσουμε να τα τηρούμε κατά τα
προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία).