Επικοινωνία

email info@kotopoyla.gr

Τηλέφωνο 2394024389

Κασσάνδρου Ο.Τ. 7

57200 Λαγκαδά

(απέναντι από το 3ο Δημοτικό Σχολείο).