Παραγωγικη Μοναδα

kotetsi

Από το 1964 παράγουμε στο Λαγκαδά κοτόπουλα και γαλοπούλες.

  • Από το 1994 λειτουργούν στο 3ο χλμ. Λαγκαδά Κολχικού τα σύγχρονα πτηνοτροφεία μας με αριθμ. αδείας 11/2009
  • Στα πτηνοτροφεία μας λειτουργεί μονάδα παραγωγής ζωοτροφών με πρώτες ύλες (σιτηρά)  που συλλέγονται από την τοπική παραγωγή.
  • Το 2007 προστέθηκαν δύο νέες μονάδες.
  • Η ετήσια παραγωγή ανέρχεται σε 250.000 κοτόπουλα.
  • Το 2011 στις στέγες των πτηνοτροφείων εγκαταστάθηκε φωτοβολταϊκό πάρκο 100kW.

Σημεία Πώλησης